Početna stranica > Komunalna oprema > Metalne kante s dva okretna kotača

Metalne kante s dva okretna kotača

Kante su izrađene iz pocinčanog lima i ojačani toplo pocinčanim profilima.
Zbog lakše manipulacije kante su opremljene s dva okretna gumirana kotača promjera 200 mm.

Na raspolaganju su kante različitih veličina:

160 L 240 L

Šasija Nožna kočnica
Centralna kočnica
Usmjerivač kretanja (2x)
Otvori na poklopcu 200 mm s gumenom rozetom (2x)
200 mm bez gumene rozete (2x)
Nadkriveni otvor za papir
Nožno otvaranje poklopca
Brave na poklopcu Komunalna
Lokotić
Automatska
Oznake na kontejnerima Na poklopcu + naljepnice
Na stranicama + naljepnice

postoji ne postoji