Početna stranica > Komunalna oprema > O programu

O programu

Razvojni put poduzeća Magrad d.o.o. u prodaji komunalne opreme započinje 2004. godine. U početku razvoja, djelatnost je usredotočena na prodaji i plasmanu metalnih košarica i koševa za smeće, metalnih (pocinčanih) kontejnera i kontejnera za sakupljanje krupnog otpada.

U svom 10-gošnjem radu poduzeće Magrad budno prati trendove na području ekologije, čistoće i selaktivnog sakupljanja otpada. Trenutno u svojoj ponudi, Magrad nudi cjelokupnu paletu opreme za otpad, od uredskih koševa za odvojeno prikupljanje papira do najvećih kontejnera za skupljanje i transport otpada. Matalne kante i kontejnere koji pomalo odlaze u zaborav, uspješno nadmještamo s novim tehnološkim posudama od polietilena (PEHD).

U fazi prilagođavanja Hrvatske EU sudjelujemo kod implementacije zakonodavstva u praksu, prije svega kod selektivnog sakupljanja otpada na izvoru koje je uvedeno u svim područjim i dijelovima Hrvatske, a naše sudjelovanje bilo je neizbježno kod nabave plastičnih kontejnera za papir, staklo, PET ambalažu i limenke.

Proizvodno – prodajni program i dalje ćemo nadograđivati sukladno potrebama tržišta. Prije svega očekujemo veliko zanimanje i nadogradnju kod komunalne opreme za skupljanje organskog otpada. U većim regionalnim centrima za sakupljanje otpada započet će odvajanje, prešanje, baliranje i transport otpada. Naš cilj je pravovremeno informirati i upoznati investitore s odgovarajućom komunalnom opreme s kojom će sprovoditi navedene tehnološke procese.

Dosadašnja iskustva u prodaji i plasmanu komunalne opreme na području Republike Hrvatske i dalje ćemo usklađivati, implementirati i primjenjivati u skladu s europskiim zakonodavstvom te na taj način pridonjeti što bržem i uspješnijem ulasku Hrvatske u EU.