Početna stranica > Najam EKO WC kabina > Za gradilišta > Pokretni umivaonik za gradilišta

EKO pokretni umivaonik za gradilišta

Umivaonik
Umivaonik
Umivaonik je opremljen sa šest mjesta za pranje koja su isključivo namjenjena za osobnu higijenu djelatnika na gradilištu.

Pranje alata i ostalih pomagala u građevinarstvu u umivaoniku nije dozvoljeno.

Umivaonik zadovoljava potrebe za 60 djelatnika.


Tehnički podaci:
  • dimenzije: 195 x 195 x 230 cm
  • težina: 180 kg
Unutrašnjost umivaonika
Unutrašnjost umivaonika


Naručitelj mora osigurati:
  • ravnu površinu (plato) za postavljanje umivaonika,
  • priključak umivaonika na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu,
  • grijanje unutrašnjosti umivaonika u zimskom periodu.