Početna stranica > Komunalna oprema > Plastične kante s dva okretna kotača

Plastične kante s dva okretna kotača

Kante za sakupljanje otpada izrađene su iz visoko kvalitetnog polietilena PEHD otpornog na udarce, temperaturne razlike, kemikalije i UV zračenja.
Zbog lakše manipulacije kantu su opremljene sa dva okretna gumirana kotača promjera 200mm.

Na raspolaganju su kante različitih veličina:

Plastični košek - 60l Plastični košek - 80l Plastični košek - 120l
60 L 80 L 120 L

Plastični košek - 140l Plastični košek - 240l Plastični košek - 340l
140 L 240 L 340 L

Kante su modernog oblika i estetskog ugođaja, izrađene su i testirane sukladno europskim normama EN 840.

Moguća je nadogradnja za indentifikaciju i mjerenje težine.

Raspoložemo s brojnim dodacima koji povečavaju primjenu kanti, a isti nam omogućavaju prilagodbe različitim željama i potrebama naručitelja (gledaj tabelu).


Uobičajne boje kanti:

Šasija Kotači 250 mm promjera
300 mm promjera
Otvori na poklopcu Otvor za staklo, limenke i PET boce 150 mm s obručem
200 mm
Utor za papir 300 x 60 mm
Nadkriveni otvor za papir
Otvor za ambalažu 260 x 150 mm
Poklopac na poklopcu
Identifikacija Poklopac EURO 2
Brave na poklopcu Standardna
Automatska
Oznake na kantama Tisak, logotip i eko poruke na poklopcu
Tisak, logotip i eko poruke na stranicama

postoji ne postoji