Početna stranica > Najam EKO WC kabina > Za gradilišta > Kalkulator za EKO WC kabine

Kalkulator - izračun broja kabina za gradilišta

S dolje prikazanim kalkulatorom možete izračunati potreban broj EKO WC kabina za gradilišta,
glede na broj djelatnika.

Molimo odaberite maksimalan broj djelatnika na gradilištu:Broj kabina:

  • *Prema standardu Z4.3. American National Standard Institute
  • *Mobilne WC kabine potrebno je namjestiti maksimalno 40m od radnog mjesta.
  • *Kalkulacija je izrađena na osnovu 8 satnog radnog dana, odnosno 40 satnog radnog tjedna.