Početna stranica > Najam EKO WC kabina > Za gradilišta > Narudžba WC kabina za gradilišta

Narudžba WC kabina za gradilišta

Podaci o naručitelju
Poduzeće / Ime i prezime:
Adresa:
Mjesto i poštanski broj:
MB / JMBG:
Kontakt osoba:
Telefon:
Gsm:
Fax:
E-mail:
* Molimo naručitelje, da obavezno ispune sve moguće stavke u obrazcu!

Unesite broj za pojedine modele:
WC standard Dižuća WC kabina Pokretni umivaonik za gradilišta

Podaci o mjestu / lokaciji postavljanja WC kabina
Točna adresa / lokacija:
Mjesto i poštanski broj:
Datum dostave:

Podaci o osobi koja će preuzeti WC kabine
Ime i prezime:
Gsm:
Telefon:
Fax: